Luik – Maastricht

Luik – Maastricht
34 km

34 km langs de Maas, tussen de twee steden waar de stichtende bisschoppen van het prinsdom Luik woonden. Juliana maakte een bedevaart naar Maastricht.

Momenteel maken de RAVel 1 en de GR5 het mogelijk om de 2 steden langs de rivier van de Maas met elkaar te verbinden.

Liege-Maastricht-34km

http://board.cirkwi.com/circuits/mes_circuits/?ws_langue=fr#cdf_id_circuit=53487

Maastricht is een van de oudste steden van Holland met een historische stadskern. Kerken, stadswallen en monumentale huizen passen zonder probleem tussen de grote pleinen.

Pieterpad0249Servaas van Tongeren zocht, onder dreiging van Germaanse invallen, zijn toevlucht in Maastricht, waar hij in 384 stierf. Hij werd begraven, volgens Romeins gebruik, langs een drukke weg. Boven zijn graf werd eerst een kleine kapel gebouwd, die werd vervangen door een grote stenen kerk (Magnum Templum genaamd) tot 501. In 721 versloeg Charles Martel de Saracenen in Narbonne. Omdat deze overwinning aan de bescherming van Sint Servaas werd toegekend, bouwden de Karolingers een nieuw gebouw. De bouw werd voltooid in 1180.

De huidige Basiliek van Onze Lieve Vrouw dateert grotendeels uit de elfde en twaalfde eeuw. In de kronieken van de elfde eeuw vermelden de bisschoppen van Cambrai de wijding van de crypte door Baldéric II, prins-bisschop van Luik van 1008 tot 1018. De kanunniken leefden tot 1200 in een gemeenschap van geestelijk leven, maar na verloop van tijd trokken ze naar de huizen in de buurt van de kerk. De kanunniken van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw werden benoemd door de bisschop van Luik en de provoost werd gekozen uit de leden van het kapittel van de kathedraal Sint Lambertus.

Maria, Sterre der zee

Onze-Lieve-Vrouwe-Sterre-Der-ZeeEen zeeman die worstelt met stormweer keert terug naar de havens door geleid te worden door een ster (vaak de Poolster). Christenen vroegen ook om hulp van de Moeder Gods. Zo was er in Maastricht, in Nederland, in de vierde eeuw een Mariakapel ‘Sterre der zee’ ontstaan. De kapel was een bedevaartsoord en het werd vergroot tot een basiliek. De basiliek Onze-Lieve-Vrouw is daarmee het oudste monument van de stad: het gebouw bestond al in het jaar 1000. De naaf en de prachtige apsis stammen uit de 12e eeuw.

Maastricht in de tijd van de heilige Juliana

Maastricht is een bisschoppelijke stad vanaf de 5e eeuw. Het is daar dat het lichaam van de heilige Servaas begraven werd, ongetwijfeld omdat de stad Tongeren zich niet kon beschermen tegen Germaanse invallen. Vanaf dan zal Maastricht welvaren en wordt het een pelgrimscentrum. De kapittelkerk toegewijd aan sint Servaas werd gebouwd door Monulphe, die bisschop werd na 549. Zie  E. de MOREAU, Histoire de l’Église en Belgique, t.1, p.36, Bruxelles, 1940

Fragment uit la vita I,12

“Tijdens een andere pelgrimstocht duwde de duivel de wagen die Juliana en haar metgezellen droeg omver

Nadat deze pelgrimstocht van Keulen voltooid was, ging ze ook de kerken van de glorieuze Maagd Maria van Tongeren en Sint Servaas van Maastricht bezoeken, om meer voorsprekers te hebben en sneller te verkrijgen wat ze verlangde. En terwijl ze deze reis met haar metgezellen begon, zag de duivel met afgunst dat het doel van deze plechtigheid zou bereikt worden dankzij haar toewijding en dringend gebed. Hij werd met zoveel woede gegrepen dat hij de wagen die de Maagd van Christus met haar metgezellen over een prachtige vlakke weg leidde kwaadwillig omver wierp, door zichzelf als het vijfde wiel van de wagen te tonen. Hij, die hun ziel niet kon schaden, probeerde dan toch hun lichamen te vernietigen. En toch kwetsten de dienaressen van Christus zich niet toen zij uit de rijdende wagen vielen, want de Heer ondersteunde hen met zijn hand. “